Windmolenpark Wind aan de Stroom

Onderstaande foto geeft een indruk in Google Earth van de in eerste golf gebouwde windturbines. In de buitenrand hiervan zijn er ook nog mogelijke locaties gevonden, doch worden deze pas uitgewerkt nadat verder onderzoek (o.a. vogeltellingen) heeft aangewezen dat deze verzoenbaar zijn met de natuurwaarden hier aanwezig.

De eerste fase werd intussen gebouwd met Siemens Wind Power en KBC bank. Het betreft een contract met Siemens voor 15 windturbines van het type SWT-113 – 3.0 MW op een ashoogte van 115m. Met KBC bank werd de Financial Close bereikt op 19 juni 2014 voor de vreemd vermogen financiering van het project. De oplevering van het volledige park vond plaats in december 2015. Deze eerste fase produceert ongeveer 120 GWh per jaar en levert zodoende stroom aan om en bij de 35.000 gezinnen!

Bij enkele windturbines, gelegen op de terreinen van industriële bedrijven in de haven, wordt de opgewekte groene energie rechtstreeks ter plaatse verbruikt. Tevens wordt een groot deel van het windmolenpark ‘slim’ aangestuurd door Eandis waardoor tevens investeringen in netuitbreidingen worden geminimaliseerd. Hierdoor werden investeringskosten in het distributienet (ten laste van de maatschappij) deels vermeden.