Partners

NV Wind aan de Stroom (NV W@S) is exclusief projectontwikkelaar voor windenergie op de linkerscheldeoever van het Antwerpse havengebied, in eigendom van het Havenbedrijf Antwerpen en de Maatschappij Linkerscheldeoever. De windontwikkeling in dit gebied dient gefaseerd te geschieden, afgestemd op andere belangrijke ruimtelijke ontwikkelingen in dit gebied (GRUP, aanleg natuurcompensatiegebieden, havenontwikkeling). Op dit moment hanteert NV W@S een tijdsvenster van 2013-2020 voor ontwikkeling van het volledige potentieel aan windenergie op de linkerscheldeoever. 

Wind aan de Stroom nv heeft drie partners: Havenbedrijf Antwerpen – HA, Maatschappij Linkerscheldeoever - MLSO en de Groene Energie Haven Antwerpen nv – GEHA. GEHA is op haar beurt een consortium bestaande uit ervaren ontwikkelaars van windenergie, met name : Aspiravi, Vleemo nv en het Polders Investering Fonds nv. Voor de ontwikkeling van haar projecten kan Wind aan de Stroom rekenen op gedreven en ervaren mensen van elk van deze partijen elk met zijn eigen competenties. 

Partners website